Vad är ett varumärke?

Vad är ett varumärke?

En legendarisk reklamman i Göteborg, Jon Malmström, har gjort den hittills bästa definitionen av vad ett varumärke är:

”Varumärket är helt enkelt alla de föreställningar, tankar, känslor, associationer som dyker upp i människors huvuden när de ser eller hör ett namn eller ett begrepp.” Ett varumärke måste vara sant och det måste förtjänas, varje dag och varje stund….

..och allt som ni har gjort och gör, som enhet och som individer i alla sammanhang, påverkar anseendet och förtroendet för varumärket. Varje person är en byggsten, varje person bär ett ansvar”.

Jons definition fungerar i alla lägen. Men den ställer också krav, man måste tänka sig för hela tiden. Ta Volvo t ex, perceptionen av Volvo är “säkra bilar”, då måste man som produktutvecklare på Volvo tänka sig för både en och två gånger, innan man föreslår att man skall bygga en sportbil. Eller IKEA, “platta paket” det förpliktigar…
Jons definitionen innebär att man alltid måste ha i minnet att inte bara extern kommunikation påverkar bilden av varumärket. Det är också helt avgörande hur ni uppträder internt och externt, både som personer och som lag. Detta och mycket mer därtill påverkar bilden av hur du uppfattas, dvs vilken image du har. Höga krav kan tyckas, men ganska enkla egentligen. När man accepterar och implementerar Jons definition kan man börja jobba med sitt varumärke på allvar!

Du kan hämta vår checklista för varumärkesstrategi här:

Men låt oss aldrig glömma bort att kunden alltid är en människa.

2018-01-03T16:51:56+00:00