Påverkas ditt varumärke?

Vad är ett varumärke?

En god vän till oss gjorde för många år sedan den hittills mest korrekta definitionen av vad ett varumärke är. Du hittar definitionen här. I korta drag så handlar varumärken om vad som sker i medvetandet hos alla som nås av din kommunikation.

Perception

Perception eller mer korrekt Kognitiv perception, innebär i detta fall att vi har en förutfattad och bestämd åsikt om ett varumärke eller en produkt. Vår hjärna har i förväg fattat ett beslut om vad vi tycker, baserat på våra tidigare erfarenheter och intryck. Perceptionen är mycket svår att förändra eftersom vår hjärna, “ogärna” ändrar på sin slutsats. Hjärnan lagerhåller hela tiden slutsatser, som är baserade på tidigare intryck, för att vi skall kunna fatta beslut snabbare. Om du t ex möter en tiger behöver du inte leta i din hjärna efter en slutsats om tiger, du vet redan att en tiger skall man undvika. Din perception om tigern gör att du kan sätta dig i säkerhet snabbare.
Likadant är det med varumärken och produkter, de du inte gillar kommer du att redan från början tycka mindre bra om och därmed undvika och vice versa. Undviker du dem är det svårt att förändra din gamla bild. Motsvarande, fast tvärtom är det med något du gillar.
På engelska finns det ett bra ord för detta, man säger att man har en BIAS. Dvs en inställning som gör att du i förväg har en åsikt som kommer att färga ditt beslut.

Påverkas ditt varumärke?

Behöver det påverkas? I så fall i vilken riktning. Det kanske räcker med att fler känner till varumärket? Ibland är perceptionen av varumärket god nog, men kännedomen är för låg. Du behöver helt enkelt se till att fler känner till den befintliga bilden av ditt varumärke. Eller så behöver du se till att fler kommer ihåg ditt varumärke när de är i köptagen. Att du har en hög “Top Of Mind” Har du redan rätt perception blir det mer effektivt att nå fler, fler gånger.
Kännedom och Perception är det som på verkar ditt varumärke mest!

Varför är det en fördel om du kan behålla befintlig perception? Det är helt enkelt billigare att kommunicera samma sak till fler än att försöka kommunicera nya budskap till befintliga “följare”. Kunderna har redan har en bild i huvudet och det är mycket kostsamt att försöka förändra den.
Men ibland måste bilden förändras, då är det viktigt att man känner till så mycket som möjligt om förutsättningarna.
Om du inte har någon perception i dina potentiella kunders medvetande, är det så enkelt att de inte känner till dig. Det kan bero på en mängd olika saker.

Här kan du få vår checklista på vad du bör känna till om din kund, dig själv och din marknad.

Digitala kanaler, som ju oftast är mycket kostnadseffektiva, lämpar sig bäst till att nå fler och att få fler att agera. Digitala kanaler lämpar sig mindre bra till att förändra perception. För det har vi andra verktyg!

Men låt oss aldrig glömma bort att kunden alltid är en människa.

2018-01-03T16:48:14+00:00