Det digitala perspektivet -Digitalt, för bättre precision

Digitaliseringen av marknadsföringsprocesser innebär att perspektivet förändras.

Förr var man tvungen att tänka i grupper av människor när man skulle planera en kampanj eller en strategi. Stora grupper! Digitaliseringen innebär att vi kan börja tänka i strategi för enskilda individer. Vi kan numera mäta hur individer uppfattar oss och hur de beter sig i hela köpresan. Det är den stora förändringen, det digitala perspektivet inom marknadsföringen ger. Vi kan zooma in på individnivå istället för på målgruppsnivå.
Det digitala perspektivet passar extra bra om vi vill att mottagaren skall utföra en handling. Ta del av ett erbjudande eller välja att bli delaktig, är exempel på handling.
Inte desto mindre måste vi veta lite om vår tilltänkta kund, både demografiskt, intressemässigt och var i köppyramiden kunden befinner sig. Samma saker som vi alltid behöver ta reda på innan vi börjar kommunicera: Vilka budskap måste vi sända ut och var, för att uppnå vår målsättning.

Nya verktyg

De digitala kanalerna ger oss verktyg att öka vår precision, både i budskap och i kanaler. Med digital kommunikation möjlig gör vi inte bara individuellt anpassade budskap, det innebär också att en otrolig mängd data finns till vårt förfogande, ofta helt gratis. Digitaliserad kommunikation gör att det blir enklare och enklare men också viktigare och viktigare att ha en tydlig och väl genomtänkt digital strategi och närvaro.

Men låt oss aldrig glömma bort att kunden alltid är en människa.

2018-01-03T16:54:23+00:00