Vi sätter bollen i rullning. Vi ser till att du kommer igång, digitalt

Så låt oss börja i rätt ända så att du undviker att slänga pengar på aktiviteter som inte stöttar dina målsättningar. Tänk efter före!  Här följer en kort förklaring av vad vi menar. Du kan också ladda ner vår checklista på områden som måste vara tydliga innan du sätter bollen i rullning! Du hittar den här.

Låt oss förklara lite mer i detalj:

Kommunikativ strategi är enkelt!

Strategi kan låta stort, svulstigt och pretentiöst. Men det är i själva verket ganska enkelt. Man måste helt enkelt ställa upp mål och sedan fatta beslut om hur man skall uppnå målen. Att peka ut en riktning är i grunden vad det handlar om. Dvs att tänka efter före.
Detta innebär att man börjar sitt arbete med att se till att ha mätbara målsättningar som stöttar de affärsmässiga målen. Kan t ex vara monetära mål (vilket vi föredrar). Hur många fler måste du övertyga för att nå dina affärsmässiga mål? Dina kalkyler vad gäller målsättningar måste sammanfalla med uppsatta försäljningsmål. Om det ni är merförsäljning som är ledningens uttalade förväntan på din aktivitet, måste dina kommunikativa målsättningar sammanfalla med dessa. Andra exempel på målsättningar kan vara uppmätt kännedom, förändrade attityder osv.

Kommunikativa huvudidéer är vår styrka!

Är sådana övergripande ideér som kan utgöra det långsiktiga temat för hur du skall kommunicera för att uppfattas på rätt sätt över tid, framåt. Ibland kallar man det för profil, dvs “det man visar upp”. Huvudidéen kräver ofta dramatisering och exemplifiering för att tränga igenom. Fördelen med en kommunikativ huvudidé är dock att man under en tid framöver har ett rättesnöre, ett huvudspår att hålla sig till när man skapar taktiska idéer.
Huvudidéen är summan av hur vi vill uppfattas minus hur vi uppfattas idag.

Taktiska idéer kan vi hjälpa dig med!

Är helt enkelt hur vi skall kunna omvandla huvudidéen till reklam och marknadsföring i de kanaler vi finner lämpliga. Vi vill hitta de kanaler som är bäst lämpade för både vår målgrupp och för vårt budskap.  Olika kanaler har som du vet olika kommunikativa förutsättningar. TV fungerar inte på samma sätt som sociala media. Därför är det viktigt att anpassa sina taktiska idéer till de olika sammanhang vi väljer att synas i för att få bästa möjliga effekt till lägsta möjliga kostnad.

Genomförande, här är vi virtuoser!

Innebär att vi hjälper dig att välja kanaltyper och att vi ser till att du får de enheter och det innehåll/bud som de olika kanaltyperna kräver för bästa möjliga kostnadseffektivitet. Nu för tiden är det mycket fokus på digital marknadsföring. Vi hjälper dig med att utveckla din digitala strategi men så att den passar ihop med resten av dina strategier och med dina mätbara målsättningar.

Du behöver inte vara först på bollen

Men du måste se till att du är skickligast på bollkontroll. Den som har mest information och flest insikter kommer att hantera bollen bäst. Därför kan man säga att allt ovan avser att stötta marknadschefens arbete. Att vara en part att bolla idéer med är vårt sätt att få bollen i rullning.

Vill du ha vår checklista för vad man bör tänka igenom och fatta beslut om inför en marknadsaktivitet, ladda ner den här!

 

 

 

 

2018-03-13T13:04:30+00:00